AZDECAL định hướng trở thành đơn vị đứng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm trang trí và bảo vệ xe.

TẦM NHÌN

Sứ mệnh của AZDECAL là mang đến hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ đa dạng trong lĩnh vực trang trí và bảo vệ xe; giúp mọi khách hàng sở hữu sản phẩm chất lượng phù hợp nhất.

SỨ MỆNH

02

EMPATHY - THẤU HIỂU

Thấu hiểu khách hàng và đối tác cần gì, luôn sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến, góp ý.

03

CREATIVITY - SÁNG TẠO

Tinh thần sáng tạo là đòn bẩy của sự phát triển, là nguyên liệu chính để tạo nên sự khác biệt.

04

ACCESSIBILITY - DỄ TIẾP CẬN

Bất cứ ai cũng có thể mua và sử dụng sản phẩm của AZDECAL một cách dễ dàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

DIVERSITY - ĐA DẠNG

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng trong phong cách thiết kế, màu sắc, chất liệu,...

01

05

LEARNING - HỌC TẬP

Luôn đề cao tinh thần chủ động học tập và sẵn sàng đối mặt với thử thách mới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

DIVERSITY - ĐA DẠNG

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng trong phong cách thiết kế, màu sắc, chất liệu,...

EMPATHY - THẤU HIỂU

Thấu hiểu khách hàng và đối tác cần gì, luôn sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến, góp ý.

CREATIVITY - SÁNG TẠO

Tinh thần sáng tạo là đòn bẩy của sự phát triển, là nguyên liệu chính để tạo nên sự khác biệt.

ACCESSIBILITY - DỄ TIẾP CẬN

Bất cứ ai cũng có thể mua và sử dụng sản phẩm của AZDECAL một cách dễ dàng.

LEARNING - HỌC HỎI

Luôn đề cao tinh thần chủ động học tập và sẵn sàng đối mặt với thử thách mới.