Tem Xe RC 200-250-390 - Dán Decal Xe RC 200-250-390 Thiết Kế Theo Yêu Cầu